Our tutors by Chulaplus

ติวเตอร์รับสอนพิเศษ

บริการของจุฬาพลัส++

ติวเตอร์ สอนพิเศษ อนุบาล

ads-อนุบาล

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ประถม

ads-ประถม

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ต้น 1 2 3

ads-มัธยมต้น

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ปลาย 4 5 6

ads-มัธยมปลาย

Status Tutor

ID Line : ChulaPlus.Tutor

สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-9810958

จองคอร์สเรียนตัวต่อตัว สอบถามฟรี

ติวอนุบาล ติวประถม ติวมัธยม

จุ ฬ า พ ลั ส CHULAPLUSติวเตอร์ สอน วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับติววิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับม.ต้น วิทยาศาสตร์ ม.1 ด้วย เนื้อหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ได้เรียน ตั้งแต่เริ่มต้น เนื้อหาที่ครอบคลุมตามเนื้อหาของน้องๆ เสริมวิทย์ เรียนพิเศษ ติวเสริม กรดตก ติวเพิ่มเกรด 

ติววิทย์ ติววิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ม.1 ม.2 ม.2 

รับติวให้กับนักเรียนที่ต้องการ เรียนพิเศษที่บ้าน วิทย์ หรือเตรียมตัวสอบ และยังมีติวเตอร์ พร้อมสอนพิเศษ วิทย์ ม.1 ,วิทย์ ม.2, วิทย์ ม.3  และเตรียม ปรับพื้นฐานวิชาด้าน ฟิสิกส์ ด้วยการรับสอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว รับสอนพิเศษชีวะตัวต่อตัว จากพี่ติวเตอร์ มหิดล จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้า ฯลฯ


+ติววิทย์ มัธยม ม.1 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 1

+ติววิทย์ มัธยม ม.2 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 2

+ติววิทย์ มัธยม ม.3 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 3

+ติววิทย์ พื้นฐาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) เตรียมความพร้อม เข้า ม.4

  ดู อัตราค่าบริการ สอนพิเศษมัธยมต้น

คำค้นหา ChulaPlus

ติวสอบ O-net ภาษาไทย  ติวสอบ O-net คณิตศาสตร์ติวสอบ O-net วิทยาศาสตร์  ติวสอบ O-net สังคมติวสอบ O-net ม.6  ติวสอบ O-net ม.3  ติวสอบ O-net ป.6ติวสอบ A-net ภาษาไทย  ติวสอบ A-net คณิตศาสตร์ติวสอบ A-net วิทยาศาสตร์  ติวสอบ A-net สังคมติวสอบ A-net ฟิสิกส์  ติวสอบ A-net เคมี  ติวสอบ A-net ชีวะ  ติวเข้าแพทย์  สอบแพทย์  ข้อสอบแพทย์  ติวสอบ กสพท  ติวแพทย์ กสพท.  สอบ กสพท เลข  สอบ กสพท วิทย์  สอบ กสพท อังกฤษ  สอบ ภาษาไทย กสพท  รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์  เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่บ้าน  ติวเพื่อสอบวิทยาศาสตร์  ติวเดี่ยววิทยาศาสตร์  เตรียมสอบวิทยาศาสตร์  เจาะลึกรับตรงมหาวิทยาลัย  ติวสอบวิทยาศาสตร์ม.ต้น  ติวสอบวิทยาศาสตร์ม.ปลาย  ติวสอบวิทยศาสตร์เข้าป.1  ติวสอบวิทยาศาสตร์เข้าม.1  ติวสอบวิทยาศาสตร์เข้าม.4  ติวสอบมล  สอนพิเศษ  สอนที่บ้าน  คุยไลน์  Lineสอนพิเศษ  ไลน์จุฬาพลัส  LineChula  LineTammasat  มัธยมต้น  มัธยม  ติว สอบเข้าป.1