Our tutors by Chulaplus

ติวเตอร์รับสอนพิเศษ

บริการของจุฬาพลัส++

ติวเตอร์ สอนพิเศษ อนุบาล

ads-อนุบาล

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ประถม

ads-ประถม

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ต้น 1 2 3

ads-มัธยมต้น

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ปลาย 4 5 6

ads-มัธยมปลาย

บริการ

Status Tutor

ID Line : ChulaPlus.Tutor

สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-9810958

จองคอร์สเรียนตัวต่อตัว สอบถามฟรี

ติวอนุบาล ติวประถม ติวมัธยม

จุ ฬ า พ ลั ส CHULAPLUSติวเตอร์ สอน วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับติววิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับม.ต้น วิทยาศาสตร์ ม.1 ด้วย เนื้อหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ได้เรียน ตั้งแต่เริ่มต้น เนื้อหาที่ครอบคลุมตามเนื้อหาของน้องๆ เสริมวิทย์ เรียนพิเศษ ติวเสริม กรดตก ติวเพิ่มเกรด 

ติววิทย์ ติววิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ม.1 ม.2 ม.2 

รับติวให้กับนักเรียนที่ต้องการ เรียนพิเศษที่บ้าน วิทย์ หรือเตรียมตัวสอบ และยังมีติวเตอร์ พร้อมสอนพิเศษ วิทย์ ม.1 ,วิทย์ ม.2, วิทย์ ม.3  และเตรียม ปรับพื้นฐานวิชาด้าน ฟิสิกส์ ด้วยการรับสอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว รับสอนพิเศษชีวะตัวต่อตัว จากพี่ติวเตอร์ มหิดล จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้า ฯลฯ


+ติววิทย์ มัธยม ม.1 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 1

+ติววิทย์ มัธยม ม.2 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 2

+ติววิทย์ มัธยม ม.3 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 3

+ติววิทย์ พื้นฐาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) เตรียมความพร้อม เข้า ม.4

  ดู อัตราค่าบริการ สอนพิเศษมัธยมต้น

คำค้นหา ChulaPlus

มัธยมต้น  มัธยม  ติว สอบเข้าป.1  สวนกุหลาย มหิดล หอวัง  ติวสอบเข้าป.1  ติวสอบเตรียมอุดม  เอกชน ติวสอบเข้าป.1สามเสน  ติวสอบเข้าม.1บดินทร์  ติวสอบเข้าป.1สตรีวิท  ติวสอบเข้าป.1สาธิต  ติวสอบเข้าป.1เกษตร  ติวสอบเข้าป.1จุฬา  ติวสอบเข้าป.1มศว ติวสอบเข้าป.1  ติว สอบเข้าม.1  ติวสอบเข้าม.1  เอกชน ติวสอบเข้าม.1สามเสน  ติวสอบเข้าม.1สตรีวิท  ติวสอบเข้าม.1สาธิต  ติวสอบเข้าม.1เกษตร  ติวสอบเข้าม.1จุฬา  ติวสอบเข้าม.1มศว ติวสอบเข้าม.1  มัธยม ติว สอบเข้า ม.4 สวนกุหลาย มหิดล หอวัง ติวสอบเข้าม.4 ติวสอบเตรียมอุดม  รับสอนภาษาอังกฤษ  ประถมภาษาอังกฤษ  รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน  รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ  สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน  เรียนพิเศษ สอนพิเศษแกรมม่า  เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนพิเศษรัฐเซีย  เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น  เรียนพิเศษภาษาจีน กลาง  มัธยมปลาย  สอบตรง  สอบเข้าจุฬา  ติวสอบจุฬา ติวสอบมหิดล  ติวสอบธรรมศาสตร์  ม.6 ติดสอบ  ติวสอบภาษาไทย  ติวไทย