Our tutors by Chulaplus

ติวเตอร์รับสอนพิเศษ

บริการของจุฬาพลัส++

ติวเตอร์ สอนพิเศษ อนุบาล

ads-อนุบาล

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ประถม

ads-ประถม

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ต้น 1 2 3

ads-มัธยมต้น

ติวเตอร์ สอนพิเศษ ม.ปลาย 4 5 6

ads-มัธยมปลาย

Status Tutor

ID Line : ChulaPlus.Tutor
โทรปรึกษา 086-9810958
จองคอร์ส ตัวต่อตัว สอบถามฟรี

ติวอนุบาล ติวประถม ติวมัธยม

 

จุ ฬ า พ ลั ส CHULAPLUSติวเตอร์ สอน วิทยาศาสตร์ ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับติววิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับม.ต้น วิทยาศาสตร์ ม.1 ด้วย เนื้อหาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ได้เรียน ตั้งแต่เริ่มต้น เนื้อหาที่ครอบคลุมตามเนื้อหาของน้องๆ เสริมวิทย์ เรียนพิเศษ ติวเสริม กรดตก ติวเพิ่มเกรด 

ติววิทย์ ติววิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ม.1 ม.2 ม.2 

รับติวให้กับนักเรียนที่ต้องการ เรียนพิเศษที่บ้าน วิทย์ หรือเตรียมตัวสอบ และยังมีติวเตอร์ พร้อมสอนพิเศษ วิทย์ ม.1 ,วิทย์ ม.2, วิทย์ ม.3  และเตรียม ปรับพื้นฐานวิชาด้าน ฟิสิกส์ ด้วยการรับสอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว รับสอนพิเศษชีวะตัวต่อตัว จากพี่ติวเตอร์ มหิดล จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้า ฯลฯ


+ติววิทย์ มัธยม ม.1 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 1

+ติววิทย์ มัธยม ม.2 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 2

+ติววิทย์ มัธยม ม.3 ติววิทยาศาสตร์ มัธยมศีกษา ปี 3

+ติววิทย์ พื้นฐาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) เตรียมความพร้อม เข้า ม.4

  ดู อัตราค่าบริการ สอนพิเศษมัธยมต้น

คำค้นหา ChulaPlus

ติวเข้าสาธิตปทุม  ติวเข้าสาธิตมศว  เรียนพิเศษที่บ้าน  รับสอนพิเศษ  กวดวิชาตามบ้าน  ติวเตอร์สอนภาษาไทย  รับสอนภาษาไทย  สอนพิเศษอนุบาลภาษาไทย  สอนพิเศษอนุบาลภาษาอังกฤษ  สอนพิเศษอนุบาลคณิตศาสตร์  สอนพิเศษอนุบาลวิชาเชาว์  ติวสอบเข้า ป.1 สาธิต  ติวปิดเทอม  ติวล่วงหน้า ทบทวนเนื้อหา ติวปิดเทอม 58  สอนพิเศษที่บ้าน  รับสอนพิเศษ อนุบาล ติวสอบเข้า ป.1 สาธิต  ครูสอนพิเศษ อนุบาล ที่บ้าน  ครูสอนพิเศษ อนุบาล EP INTER BILINGUAL  สอนพิเศษ อนุบาล ภาษาไทย  สอนพิเศษ อนุบาล ภาษาอังกฤษ  สอนพิเศษ อนุบาล คณิตศาสตร์  สอนพิเศษ อนุบาล สังคม ความรู้รอบตัว  สอนพิเศษ อนุบาล เชาว์ ปัญญา  สอนพิเศษ ติวเสริม อนุบาล  ติวสอบเข้า ป.1 สาธิต มศว จุฬา บดินทร์  ติวสอบ วิทย์ สสวท  ติวสอบ คณิต สสวท  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว  เรียนพิเศษตัวต่อตัว  สอนพิเศษ  อนุบาล  ประถม  มัธยม  มหาวิทยาลัย  รับสอนพิเศษฟิสิกส์  รับสอนพิเศษเคมี  กวดวิชาตัวต่อตัว  รับสอนพิเศษอินเตอร์  รับสมัครติวเตอร์  รับสมัครครูสอนพิเศษ